top of page

\

Hukuki Yardım ve Destek

Hukuki Yardım ve Destek

LGBTIQ mülteciler ve sığınmacılar, güvenlik yolculuklarında bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. İltica sürecini yönetmek zordur ve doğru hukuki yardım ve tavsiyeyi bulmak zor olabilir. ORAM, LGBTIQ sığınmacılara sığınma talep etme haklarını anlamaları için araçlar sağlar, karmaşık bir hukuk sisteminde nasıl gezinecekleri konusunda onları hazırlamalarına yardımcı olur ve onları daha güvenli bir yaşama götürecek bilinçli kararlar almaları için güçlendirir.

Database.jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

Karşılaştığımız Sorun

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerde bile, LGBTIQ'lar hala damgalanma ve zulümle karşı karşıya. Birçok ülkenin LGBTIQ bireyleri hedefleyen belirli yasaları yoktur; ancak, genellikle insan hakları suistimal edilen LGBTIQ vatandaşlarını korumak konusunda isteksizdirler.

Legal Support.jpg
Legal.JPEG

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

bottom of page