top of page
Asylum Seekers in Tijuana.jpeg

İşimiz

ORAM, küresel olarak LGBTIQ sığınmacıları ve mültecileri korur ve güçlendirir, sürdürülebilirlik ve sistemik değişim yaratır.

Dünyadaki topluluklar

Bireyleri güvenli, istikrarlı ve güçlendirilmiş yaşamlar inşa etmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar ve fırsatlarla buluşturuyoruz. ORAM yasal yardım sağlar, geçim programları aracılığıyla ekonomik katılımı ilerletir, koalisyonlar oluşturur, küresel sahnede LGBTIQ sığınmacıların ve mültecilerin haklarını savunur, hizmet ettiğimiz topluluklara kritik acil durum müdahalesi sağlar ve sürdürülebilir çözümleri teşvik eder.

bottom of page