top of page
PAGE 7_1510606448-huge.jpg

ACİL

Afganistan krizde.

Başkan Biden, Afganistan'daki LGBTIQ bireyleri desteklemeli

Karşılaştığımız Sorun

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerde bile, LGBTIQ'lar hala damgalanma ve zulümle karşı karşıya. Birçok ülkenin LGBTIQ bireyleri hedefleyen belirli yasaları yoktur; ancak, genellikle insan hakları suistimal edilen LGBTIQ vatandaşlarını korumak konusunda isteksizdirler.

PAGE8ALT_sam-mann-41eo5e8jW08-unsplash.jpg

Başkan Biden'a mektubu okuyun

Front Cover Kakuma Report .png
PAGE 8_shutterstock_1599132802.jpg
PAGE 10_shutterstock_1225549663.jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

The Challenges Facing LGBTQI+ Refugees in Kakuma Refugee Camp, Kenya

ORAM and Rainbow Railroad conducted in-depth research into the conditions facing LGBTQI+ asylum seekers and refugees in Kakuma Refugee Camp in northern Kenya. Join us for this panel discussion as we talk in-depth about the report, our recommendations, and the lived experiences of LGBTQI+ refugees in Kakuma Camp.

bottom of page