top of page

Mültecilerin Hayatlarını Yeniden Kurmalarına Yardımcı Olma

Mültecilerin Hayatlarını Yeniden İnşa Etmelerine Yardımcı Olma

Zulümden kaçtıktan sonra - bir yeniden yerleştirme ülkesine ulaşmadan önce - LGBTIQ mülteci ve sığınmacıların hayatlarını onurlu bir şekilde yeniden inşa etmelerinin en etkili yollarından biri, yeni beceriler öğrenme, çalışma ve geçimini sağlama fırsatından geçiyor.
ORAM, LGBTIQ sığınmacılar ve mülteciler için geçim, eğitim ve ekonomik katılımı teşvik etmek için çalışmaktadır. ORAM, LGBTIQ sığınmacıları ve mültecileri daha dirençli hale gelmeleri ve kendi kendine yeterlilik kazanmaları için desteklemektedir.

LGBTIQ refugee livelihood project

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

Karşılaştığımız Sorun

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerde bile, LGBTIQ'lar hala damgalanma ve zulümle karşı karşıya. Birçok ülkenin LGBTIQ bireyleri hedefleyen belirli yasaları yoktur; ancak, genellikle insan hakları suistimal edilen LGBTIQ vatandaşlarını korumak konusunda isteksizdirler.

WhatsApp Image 2020-03-04 at 14.35.30.jp
a117ca31-9020-4937-a948-5c7e4e913634.jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

Karşılaştığımız Sorun

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerde bile, LGBTIQ'lar hala damgalanma ve zulümle karşı karşıya. Birçok ülkenin LGBTIQ bireyleri hedefleyen belirli yasaları yoktur; ancak, genellikle insan hakları suistimal edilen LGBTIQ vatandaşlarını korumak konusunda isteksizdirler.

RTI - Refugee Trans Initiative 1 (1).jpg
IMG_20200722_144956 (1).jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

bottom of page