top of page

\

LGBTIQ mültecilerin haklarını savunmak

LGBTIQ mültecilerin haklarını savunmak

LGBTIQ sığınmacılar ve mülteciler adına savunuculuk yapıyoruz - onlar için önemli olan konuları savunuyor, farkındalık yaratıyor ve daha adil bir sığınma sistemi için çalışıyoruz.

Wall%20Mexico%20_edited.jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

Karşılaştığımız Sorun

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerde bile, LGBTIQ'lar hala damgalanma ve zulümle karşı karşıya. Birçok ülkenin LGBTIQ bireyleri hedefleyen belirli yasaları yoktur; ancak, genellikle insan hakları suistimal edilen LGBTIQ vatandaşlarını korumak konusunda isteksizdirler.

Research.jpg
9374730031_29c6bd2120_o.jpg

Karşılaştığımız Sorun

Yaklaşık 70 ülkede, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor ve milyonlarca kişiyi tutuklama, kovuşturma ve hapis riskine - hatta en az beş ülkede ölüm cezasına - maruz bırakıyor.

bottom of page